Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2010

Marx εναντίον Weber: μία απαρίθμηση διαφορών

Εισαγωγή:Στην μελέτη της γέννησης, της ανάπτυξης και της ανάλυσης του φαινομένου του καπιταλισμού εντρύφησαν πολλοί μελετητές από τις αρχές του 19ου αιώνα και μετά. Οι πιο σημαντικές όμως προσεγγίσεις του φαινομένου πραγματοποιήθηκαν από τους Marx και Weber των οποίων τις διαφορετικές οπτικές θα επιδιώξουμε να προσεγγίσουμε στην παρούσα εργασία. Ο Karl Marx (1818-1883) με τα έργα του «Γερμανική Ιδεολογία» (1845), «Κομμουνιστικό Μανιφέστο»(1848) και «Κεφάλαιο» (1873) προσέγγισε μονοδιάστατα και με βάση την οικονομία τον καπιταλισμό ενώ ο Max Weber (1864-1920) με το έργο του «Η Προτεσταντική Ηθική και το Πνεύμα του Καπιταλισμού» (ΠΗ) (1904-1905/1920) προσέγγισε το φαινόμενο πολυδιάστατα με βάση κατά κύριο λόγο την ιδεολογία.Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας και βασιζόμενοι κατά κύριο λόγο στις εργασίες μελετητών του Weber θα επιδιώξουμε να παρουσιάσουμε τις βασικές θέσεις των δύο διανοουμένων για το φαινόμενο του καπιταλισμού και ακολούθως να αναλύσουμε τις μεταξύ των διαφορές και …