Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2013

Ο Ευρωπαικός εγκλωβισμός της χώρας. Μία κριτική προσέγγιση στην Συνθήκη της Λισαββόνας

1. Εισαγωγή.  Οι συνθήκες του Άμστερνταμ (υπογράφηκε το 1997 και τέθηκε σε ισχύ το 1999), της Νίκαιας (υπογράφηκε το 2001 και τέθηκε σε ισχύ το 2003) και η αποτυχημένη προσπάθεια για την δημιουργία του Ευρώ-Συντάγματος (2005) άφησαν ανοιχτά ζητήματα τα οποία επιδιώχθηκε να επιλυθούν με την Συνθήκη της Λισσαβόνας (υπογράφηκε το 2007 και τέθηκε σε ισχύ το 2009). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τα προβλήματα που άφησαν ανοιχτά οι τρεις προηγούμενες θεσμικές προσπάθειες (κεφάλαιο 2), να παρουσιάσει τις θεσμικές καινοτομίες στις οποίες προχώρησε η ΕΕ με την συγκεκριμένη Συνθήκη (κεφάλαιο 3) και τέλος να δείξει σε πιο βαθμό εν μέσω της οικονομικής κρίσης η Συνθήκη της Λισσαβόνας επέτυχε τον σκοπό της (κεφάλαιο 4). 
2. Οι Συνθήκες πριν την Λισαββόνα Η πρώτη προσπάθεια για το μεγάλο βήμα προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση αποτέλεσε η υπογραφή της Συνθήκης του Άμστερνταμ. Απολογιστικά όμως «μερικώς μόνο επέτυχε τους στόχους που επεδίωκε» χωρίς να βελτιώσει την λειτουργικότητα της Ευρω…

Η κοινωνία της Αγοράς

1. Εισαγωγή.Ο KarlPolanyi (1886-1964), εβραϊκής καταγωγής Ούγγρος κοινωνιολόγος, έγινε γνωστός μέσα από το έργο του «Ο Μεγάλος Μετασχηματισμός(1944)» στο οποίο ανέλυσε τις ραγδαίες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές αλλαγές που έλαβαν χώρα στην Αγγλία την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης. Στο έργο του έδωσε έμφαση στις επιδράσεις που είχαν αυτές οι αλλαγές στην διαμόρφωση της οικονομίας της αγοράς και στον μετασχηματισμό της κοινωνίας, αναλύοντας τις συνθήκες που οδήγησαν στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο, στην οικονομική κρίση του 1929 και στον καταστροφικότερο Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Το πρωτοποριακό στοιχείο του έργου αποτελεί η θέση του για τον μετασχηματισμό της κοινωνίας όπου η οικονομία της αγοράς και η θεσμική διάρθρωση του κράτους ενοποιούνται σε μια δομή την οποία αποκάλεσε «κοινωνία της αγοράς». Στο πλαίσιο της παρούσας μικρής μελέτης θα επιδιωχθεί να παρουσιαστούν οι θέσεις του Polanyi για την διαμόρφωση της οικονομίας της αγοράς (κεφάλαιο 3) και κατ’ επέκταση της κοινωνίας της …