Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2011

Ο Χουλιγκανισμός ως πρόβλημα

Ας το παραδεχτούμε. Οι κοινωνίες δεν είναι μηχανισμοί στους οποίους διαμορφώνοντας μία ροή ενεργειών (βλέπε νόμοι) θα λειτουργούν σωστά και θα καταλήγουν σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, την εύρυθμη και χωρίς προβλήματα λειτουργία τους.
Είναι πολύπλοκοι οργανισμοί και πάντοτε θα υπάρχουν προβλήματα για τα οποία θα προτείνονται "οριστικές λύσεις" που δεν θα τα επιλύουν.
Στην ουσία οι ενέργειες για την επίλυση ενός προβλήματος σκοπό έχουν τον περιορισμό της έκστασης του και σε καμία περίπτωση την πλήρη λύση του.
Εν προκειμένω θα αναφερθώ σε ένα πρόβλημα που εμφανίζεται συχνά στην "επικαιρότητα", και καταναλώνει "τόνους μελανιού" για διαπιστώσεις, προτάσεις, λύσεις, αυτό της εκ του ποδοσφαίρου εκπορευόμενης βίας (χουλιγκανισμός).
Το συγκεκριμένο πρόβλημα εμφανίστηκε στην Ελλάδα μαζικά και συγκροτημένα από τις αρχές της δεκαετίας του '80 και συνεχίζει να υφίσταται σε έντονο βαθμό. Οι αιτίες είναι αρκετές και έχουν καταγραφεί σε κείμενα κοινωνιολόγων εδώ και χρόν…

Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

Εισαγωγή Για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία (330-1453) η εκπαιδευτική πολιτική υπήρξε βασική επιδίωξη με σκοπό την διατήρηση και την ανάπτυξη της πολιτισμικής ταυτότητας και κληρονομιάς όπως αυτή διαμορφώθηκε ως συνδυασμός ελληνικών, ελληνιστικών, ρωμαϊκών και χριστιανικών πολιτισμικών στοιχείων. Αυτοκράτορας και Εκκλησία υπήρξαν βασικοί πυλώνες για την εφαρμογή αυτής της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ανεξαρτήτως της κρατικής μέριμνας ο πολίτης της αυτοκρατορίας έφερε μία ιδιαίτερη αίσθηση της ανωτερότητας της παιδείας του και παράλληλα θεωρούσε όλους όσοι δεν κατείχαν παρόμοια πολιτισμικά χαρακτηριστικά ελαττωματικούς ή και ανίκανους. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας θα επιδιωχθεί μία συνοπτική περιγραφή των τριών εκπαιδευτικών βαθμίδων: βασική, δευτεροβάθμια και ανώτερη. Θα γίνει μία αναφορά στα αντικείμενα διδασκαλίας κάθε βαθμίδας, θα παρουσιαστεί ο ρόλος των ιδιωτών και δημοσίων δασκάλων και θα γίνει αναφορά στον ρόλο του κράτους και της εκκλησίας. Για την ανώτερη εκπαίδευση θα γίν…