Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Η κόλαση είναι ενδόθερμη ή εξώθερμη;

Κάποιος μου έστειλε το παρακάτω κείμενο και μου άρεσε και το πέρασα στο ιστολόγιο μου:

Ο Dr. Schlambaugh στις τελικές εξετάσεις θέτει πάντα περίεργες ερωτήσεις όπως πχ. "γιατί τα πετούν τα αεροπλάνα" κλπ. Το 1997 η περίεργη ερώτηση ήταν η εξής:
"Η κόλαση είναι ενδόθερμη ή εξώθερμη; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας"

Η πλειοψηφία των φοιτητών απάντησαν προσπαθώντας, ο καθένας με τον τρόπο του, να ερμηνεύσουν τη θεωρία του Boyle. Ένας φοιτητής, όμως απάντησε ως
εξής:

"Κατ' αρχήν, αν θεωρήσουμε ότι η ψυχή υπάρχει, θα πρέπει να έχει μια κάποια μάζα. Θα πρέπει επομένως να εξετάσουμε τη σχέση ανάμεσα στις εισερχόμενες και εξερχόμενες της κολάσεως ψυχές ήτοι τη σχέση των αντιστοίχων μαζών.
Πιστεύω ότι μπορούμε άνετα να υποστηρίξουμε ότι άπαξ και μία ψυχή εισήλθε εντός της κολάσεως παραμένει αιωνίως εντός αυτής.
Συνεπώς καμμία ψυχή δεν εγκαταλείπει την κόλαση.
Ας αναλύσουμε τώρα τις ψυχές που εισέρχονται στην κόλαση. Εξετάζοντας τις ανά τον κόσμο θρησκείες διαπιστώνουμε ότι οι περισσότερες, αν όχι όλες, θεωρούν πως όσοι δεν τις αποδέχονται θα μεταβούν στην κόλαση. Δεδομένου ότι όλοι αποδέχονται μία μόνο θρησκεία και απορρίπτουν όλες τις άλλες, μπορούμε άνετα να συμπεράνουμε πως όλοι οι άνθρωποι και συνεπώς και οι ψυχές τους, θα καταλήξουν στην κόλαση.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους δείκτες γεννητικότητος και θνησιμότητος προκύπτει ότι ο αριθμός όσων θα παν στην κόλαση αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο.

Ας δούμε τώρα πώς μεταβάλλεται ο όγκος της κολάσεως. Βάσει του νόμου του Boyle, για να διατηρηθούν η πίεση και η θερμοκρασία σταθερές, η σχέση μάζας και όγκου θα πρέπει να είναι σταθερή.
[Α1] Αν η κόλαση διογκώνεται με ρυθμό μικρότερο από αυτόν της αυξήσεως των ψυχών τότε η πίεση και η θερμοκρασία θα αυξάνονται και η κόλαση θα υπερθερμανθεί.
[Α2] Αντιθέτως αν ο ρυθμός αυξήσεως των ψυχών είναι μεγαλύτερος από το ρυθμό της αυξήσεως του όγκου της κολάσεως, τότε η πίεση και η θερμοκρασία θα μειώνονται και η κόλαση θα καταψυχθεί.
Ποια είναι η σωστή απάντηση; Αν δεχτούμε την υπόθεση της Theresa Banyan που μου είπε όταν φοιτούσα στη β' λυκείου "τη μέρα που θα κάνουμε έρωτα η κόλαση

θα παγώσει" και λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι ακόμα δεν κατάφερα να τη πηδήξω το
Α2 δεν ευσταθεί και επομένως η κόλαση είναι εξώθερμη.

Ο φοιτητής, ονόματι Tim Graham ήταν ο μόνος που προήχθη με άριστα

Σχόλια

Ο χρήστης a cleric είπε…
Κι ένα αντίστοιχα παλιό και ενδιαφέρον..

There is a story of the Physics student who got the following question in an exam:

"You are given an accurate barometer, how would you use it to determine the height of a skyscraper?"


1: He answered: "Go to the top floor, tie a long piece of string to the barometer, let it down 'till it touches the ground and measure the length of the string".

The examiner wasn't satisfied, so they decided to interview the guy:

"Can you give us another method, one which demonstrates your knowledge of Physics ?"

2: "Sure, go to the top floor, drop the barometer off, and measure how
long before it hits the ground......"

"Not, quite what we wanted, care to try again?"

3: "Make a pendulum of the barometer, measure its period at the bottom, then measure its period at the top......"

"..another try ?...."

4: "Measure the length of the barometer, then mount it vertically on the ground on a sunny day and measure its shadow, measure the shadow of the skyscraper....."


"...One more try ?"

5: "Find where the janitor lives, knock on his door and say 'Please, Mr Janitor, if I give you this nice Barometer, will you tell me the height of this building ?"

BTW o θρύλος λέει (http://www.snopes.com/college/exam/barometer.asp) πως αυτός ήταν ο Bohr..

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η βυζαντινή κοινωνική διαστρωμάτωση

Εισαγωγή Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία (330-1453) υπήρξε μία από τις πλέον μακραίωνες κρατικές δομές στην μέχρι τώρα ανθρώπινη καταγεγραμμένη ιστορία επιβιώνοντας χάρη στον πολιτισμό που είχε αναπτύξει. Στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής του το Βυζάντιο στηρίχθηκε σε ένα συγκεντρωτικό σύστημα εξουσίας στο οποίο ο αυτοκράτορας είχε τον πλήρη έλεγχο. Ήταν ένα σύστημα πανίσχυρης πολιτικής διακυβέρνησης το οποίο μέχρι και τις αρχές του 11ου αιώνα ενεργούσε σε έναν «ενοποιημένο πολιτισμικά χώρο, με δημογραφική επάρκεια, ανεπτυγμένη οικονομία, υψηλού βαθμού κοινωνική και πολιτική οργάνωση και πολλούς εγγράμματους ανθρώπους ». Η βυζαντινή αυτοκρατορία διακρίνεται από τους ιστορικούς τους Βυζαντίου σε τρεις περιόδους: Την Πρώιμη που άρχεται το 330 με την μεταφορά της πρωτεύουσας από την Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη από τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο (324-337 ) έως και το 610 όπου με την ανάληψη της ηγεσίας από τον Ηράκλειο (610-641) επέρχεται η αναδιάρθρωση της αυτοκρατορίας. Την μέση περίοδο από το 610

Φεουδαρχία, μια μεσαιωνική νοοτροπία

Εισαγωγή Ο J. Le Goff στο κείμενο του για την «Ιστορία των νοοτροπιών» αναρωτιέται: «Η φεουδαρχία, πάλι, τι είναι; Ένα σύνολο θεσμών, ένας τρόπος παραγωγής, ένα κοινωνικό σύστημα, ένας τύπος στρατιωτικής οργάνωσης; [1] » Ο Κ. Ράπτης αναφέρει ότι «ο όρος φεουδαλισμός χρησιμοποιήθηκε μεταγενέστερα και όχι από τους Ευρωπαίους του Μεσαίωνα για να δηλώσει ένα σύστημα σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων σε προσωπική βάση [2] ». Ο δε D. Nicholas [3] εκφράζει την άποψη ότι η φεουδαρχία δεν μπορεί να οριστεί ως «σύστημα». Αντίθετα προτιμά χρησιμοποιήσει τον όρο «φεουδαρχικές σχέσεις» ή «φεουδαρχικός δεσμός» ως πλαίσιο ρύθμισης των ανθρωπίνων σχέσεων όπου βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί η υποτέλεια, «ο προσωπικός δεσμός ενός υποτελούς με έναν άρχοντα [4] ». Νοοτροπία τι είναι; Σύμφωνα με την λεξικογραφική ανάλυση στο κείμενο του J. Le Goff η νοοτροπία «δηλώνει το συλλογικό χρωματισμό του ψυχισμού, τον ιδιαίτερο τρόπο που νιώθει και σκέφτεται ένας λαός, μία ορισμένη ομάδα ανθρώπων [5] ». Σκοπός αυτή

Τι είναι Προσήνεια

Τα άτομα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία χαρακτηρίζονται κυρίως από την αγάπη και το ενδιαφέρον που δείχνουν στον συνάνθρωπο τους. Δείχνουν μεγάλη ευαισθησία απέναντι στον ανθρώπινο πόνο και πάντοτε δείχνουν μεγάλη θέληση για συνεργασία με τους γύρω τους. Εμπιστεύονται εύκολα τους άλλους ενώ πολύ σπάνια κάνουν κακή κριτική για άτομα που γνωρίζουν. Είναι άτομα που προσπαθούν και αποφεύγουν τις συγκρούσεις ενώ όταν έχουν διαφορές με άλλους προσπαθούν να βρουν μια συμβιβαστική λύση. Συνήθως Δεν τους αρέσει να μιλούν πολύ για τον εαυτό τους καθώς πιστεύουν ότι οι ίδιες τους οι πράξεις είναι αυτές που αναδεικνύουν την προσωπικότητα τους.