Τρίτη, Αυγούστου 28, 2007

Η κόλαση είναι ενδόθερμη ή εξώθερμη;

Κάποιος μου έστειλε το παρακάτω κείμενο και μου άρεσε και το πέρασα στο ιστολόγιο μου:

Ο Dr. Schlambaugh στις τελικές εξετάσεις θέτει πάντα περίεργες ερωτήσεις όπως πχ. "γιατί τα πετούν τα αεροπλάνα" κλπ. Το 1997 η περίεργη ερώτηση ήταν η εξής:
"Η κόλαση είναι ενδόθερμη ή εξώθερμη; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας"

Η πλειοψηφία των φοιτητών απάντησαν προσπαθώντας, ο καθένας με τον τρόπο του, να ερμηνεύσουν τη θεωρία του Boyle. Ένας φοιτητής, όμως απάντησε ως
εξής:

"Κατ' αρχήν, αν θεωρήσουμε ότι η ψυχή υπάρχει, θα πρέπει να έχει μια κάποια μάζα. Θα πρέπει επομένως να εξετάσουμε τη σχέση ανάμεσα στις εισερχόμενες και εξερχόμενες της κολάσεως ψυχές ήτοι τη σχέση των αντιστοίχων μαζών.
Πιστεύω ότι μπορούμε άνετα να υποστηρίξουμε ότι άπαξ και μία ψυχή εισήλθε εντός της κολάσεως παραμένει αιωνίως εντός αυτής.
Συνεπώς καμμία ψυχή δεν εγκαταλείπει την κόλαση.
Ας αναλύσουμε τώρα τις ψυχές που εισέρχονται στην κόλαση. Εξετάζοντας τις ανά τον κόσμο θρησκείες διαπιστώνουμε ότι οι περισσότερες, αν όχι όλες, θεωρούν πως όσοι δεν τις αποδέχονται θα μεταβούν στην κόλαση. Δεδομένου ότι όλοι αποδέχονται μία μόνο θρησκεία και απορρίπτουν όλες τις άλλες, μπορούμε άνετα να συμπεράνουμε πως όλοι οι άνθρωποι και συνεπώς και οι ψυχές τους, θα καταλήξουν στην κόλαση.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους δείκτες γεννητικότητος και θνησιμότητος προκύπτει ότι ο αριθμός όσων θα παν στην κόλαση αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο.

Ας δούμε τώρα πώς μεταβάλλεται ο όγκος της κολάσεως. Βάσει του νόμου του Boyle, για να διατηρηθούν η πίεση και η θερμοκρασία σταθερές, η σχέση μάζας και όγκου θα πρέπει να είναι σταθερή.
[Α1] Αν η κόλαση διογκώνεται με ρυθμό μικρότερο από αυτόν της αυξήσεως των ψυχών τότε η πίεση και η θερμοκρασία θα αυξάνονται και η κόλαση θα υπερθερμανθεί.
[Α2] Αντιθέτως αν ο ρυθμός αυξήσεως των ψυχών είναι μεγαλύτερος από το ρυθμό της αυξήσεως του όγκου της κολάσεως, τότε η πίεση και η θερμοκρασία θα μειώνονται και η κόλαση θα καταψυχθεί.
Ποια είναι η σωστή απάντηση; Αν δεχτούμε την υπόθεση της Theresa Banyan που μου είπε όταν φοιτούσα στη β' λυκείου "τη μέρα που θα κάνουμε έρωτα η κόλαση

θα παγώσει" και λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι ακόμα δεν κατάφερα να τη πηδήξω το
Α2 δεν ευσταθεί και επομένως η κόλαση είναι εξώθερμη.

Ο φοιτητής, ονόματι Tim Graham ήταν ο μόνος που προήχθη με άριστα

1 σχόλιο:

Ανθή είπε...

Κι ένα αντίστοιχα παλιό και ενδιαφέρον..

There is a story of the Physics student who got the following question in an exam:

"You are given an accurate barometer, how would you use it to determine the height of a skyscraper?"


1: He answered: "Go to the top floor, tie a long piece of string to the barometer, let it down 'till it touches the ground and measure the length of the string".

The examiner wasn't satisfied, so they decided to interview the guy:

"Can you give us another method, one which demonstrates your knowledge of Physics ?"

2: "Sure, go to the top floor, drop the barometer off, and measure how
long before it hits the ground......"

"Not, quite what we wanted, care to try again?"

3: "Make a pendulum of the barometer, measure its period at the bottom, then measure its period at the top......"

"..another try ?...."

4: "Measure the length of the barometer, then mount it vertically on the ground on a sunny day and measure its shadow, measure the shadow of the skyscraper....."


"...One more try ?"

5: "Find where the janitor lives, knock on his door and say 'Please, Mr Janitor, if I give you this nice Barometer, will you tell me the height of this building ?"

BTW o θρύλος λέει (http://www.snopes.com/college/exam/barometer.asp) πως αυτός ήταν ο Bohr..