Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Η κόλαση είναι ενδόθερμη ή εξώθερμη;

Κάποιος μου έστειλε το παρακάτω κείμενο και μου άρεσε και το πέρασα στο ιστολόγιο μου:

Ο Dr. Schlambaugh στις τελικές εξετάσεις θέτει πάντα περίεργες ερωτήσεις όπως πχ. "γιατί τα πετούν τα αεροπλάνα" κλπ. Το 1997 η περίεργη ερώτηση ήταν η εξής:
"Η κόλαση είναι ενδόθερμη ή εξώθερμη; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας"

Η πλειοψηφία των φοιτητών απάντησαν προσπαθώντας, ο καθένας με τον τρόπο του, να ερμηνεύσουν τη θεωρία του Boyle. Ένας φοιτητής, όμως απάντησε ως
εξής:

"Κατ' αρχήν, αν θεωρήσουμε ότι η ψυχή υπάρχει, θα πρέπει να έχει μια κάποια μάζα. Θα πρέπει επομένως να εξετάσουμε τη σχέση ανάμεσα στις εισερχόμενες και εξερχόμενες της κολάσεως ψυχές ήτοι τη σχέση των αντιστοίχων μαζών.
Πιστεύω ότι μπορούμε άνετα να υποστηρίξουμε ότι άπαξ και μία ψυχή εισήλθε εντός της κολάσεως παραμένει αιωνίως εντός αυτής.
Συνεπώς καμμία ψυχή δεν εγκαταλείπει την κόλαση.
Ας αναλύσουμε τώρα τις ψυχές που εισέρχονται στην κόλαση. Εξετάζοντας τις ανά τον κόσμο θρησκείες διαπιστώνουμε ότι οι περισσότερες, αν όχι όλες, θεωρούν πως όσοι δεν τις αποδέχονται θα μεταβούν στην κόλαση. Δεδομένου ότι όλοι αποδέχονται μία μόνο θρησκεία και απορρίπτουν όλες τις άλλες, μπορούμε άνετα να συμπεράνουμε πως όλοι οι άνθρωποι και συνεπώς και οι ψυχές τους, θα καταλήξουν στην κόλαση.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους δείκτες γεννητικότητος και θνησιμότητος προκύπτει ότι ο αριθμός όσων θα παν στην κόλαση αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο.

Ας δούμε τώρα πώς μεταβάλλεται ο όγκος της κολάσεως. Βάσει του νόμου του Boyle, για να διατηρηθούν η πίεση και η θερμοκρασία σταθερές, η σχέση μάζας και όγκου θα πρέπει να είναι σταθερή.
[Α1] Αν η κόλαση διογκώνεται με ρυθμό μικρότερο από αυτόν της αυξήσεως των ψυχών τότε η πίεση και η θερμοκρασία θα αυξάνονται και η κόλαση θα υπερθερμανθεί.
[Α2] Αντιθέτως αν ο ρυθμός αυξήσεως των ψυχών είναι μεγαλύτερος από το ρυθμό της αυξήσεως του όγκου της κολάσεως, τότε η πίεση και η θερμοκρασία θα μειώνονται και η κόλαση θα καταψυχθεί.
Ποια είναι η σωστή απάντηση; Αν δεχτούμε την υπόθεση της Theresa Banyan που μου είπε όταν φοιτούσα στη β' λυκείου "τη μέρα που θα κάνουμε έρωτα η κόλαση

θα παγώσει" και λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι ακόμα δεν κατάφερα να τη πηδήξω το
Α2 δεν ευσταθεί και επομένως η κόλαση είναι εξώθερμη.

Ο φοιτητής, ονόματι Tim Graham ήταν ο μόνος που προήχθη με άριστα

Σχόλια

Ο χρήστης Ανθή είπε…
Κι ένα αντίστοιχα παλιό και ενδιαφέρον..

There is a story of the Physics student who got the following question in an exam:

"You are given an accurate barometer, how would you use it to determine the height of a skyscraper?"


1: He answered: "Go to the top floor, tie a long piece of string to the barometer, let it down 'till it touches the ground and measure the length of the string".

The examiner wasn't satisfied, so they decided to interview the guy:

"Can you give us another method, one which demonstrates your knowledge of Physics ?"

2: "Sure, go to the top floor, drop the barometer off, and measure how
long before it hits the ground......"

"Not, quite what we wanted, care to try again?"

3: "Make a pendulum of the barometer, measure its period at the bottom, then measure its period at the top......"

"..another try ?...."

4: "Measure the length of the barometer, then mount it vertically on the ground on a sunny day and measure its shadow, measure the shadow of the skyscraper....."


"...One more try ?"

5: "Find where the janitor lives, knock on his door and say 'Please, Mr Janitor, if I give you this nice Barometer, will you tell me the height of this building ?"

BTW o θρύλος λέει (http://www.snopes.com/college/exam/barometer.asp) πως αυτός ήταν ο Bohr..

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η βυζαντινή κοινωνική διαστρωμάτωση

Εισαγωγή
Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία (330-1453) υπήρξε μία από τις πλέον μακραίωνες κρατικές δομές στην μέχρι τώρα ανθρώπινη καταγεγραμμένη ιστορία επιβιώνοντας χάρη στον πολιτισμό που είχε αναπτύξει. Στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής του το Βυζάντιο στηρίχθηκε σε ένα συγκεντρωτικό σύστημα εξουσίας στο οποίο ο αυτοκράτορας είχε τον πλήρη έλεγχο. Ήταν ένα σύστημα πανίσχυρης πολιτικής διακυβέρνησης το οποίο μέχρι και τις αρχές του 11ου αιώνα ενεργούσε σε έναν «ενοποιημένο πολιτισμικά χώρο, με δημογραφική επάρκεια, ανεπτυγμένη οικονομία, υψηλού βαθμού κοινωνική και πολιτική οργάνωση και πολλούς εγγράμματους ανθρώπους ».
Η βυζαντινή αυτοκρατορία διακρίνεται από τους ιστορικούς τους Βυζαντίου σε τρεις περιόδους: Την Πρώιμη που άρχεται το 330 με την μεταφορά της πρωτεύουσας από την Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη από τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο (324-337 ) έως και το 610 όπου με την ανάληψη της ηγεσίας από τον Ηράκλειο (610-641) επέρχεται η αναδιάρθρωση της αυτοκρατορίας. Την μέση περίοδο από το 610 …

Το κοινωνικό συμβόλαιο: Hobbes εναντίον Locke

«... να διαθέσω τη δικαιοσύνη και την αιδημοσύνη
Μεταξύ των ανθρώπων ήν να την διανείμω σε όλους;»
«Σε όλους» είπε ο Ζεύς, «και όλοι να μετέχουν
Γιατί, αν ολίγοι μετέχουν σε αυτές
Είναι αδύνατον να υπάρξουν πόλεις»
Πλάτωνας
«Από αυτά φανερώνεται ότι η πόλις είναι κάτι κατά φύσιν,
Και ότι ο άνθρωπος είναι από την φύση του πολιτικό ζώον»
Αριστοτέλης

Εισαγωγή Υπήρξεμία ανάγκη να βρεθεί ένας τρόπος ώστε η πολιτική εξουσία του κυβερνώντος και η πολιτική υποχρέωση του κυβερνώμενου να νομιμοποιηθούν. Να υπάρξει ένα σύνολο κανόνων κοινά αποδεκτών που να έχουν συμφωνηθεί εκατέρωθεν και να διέπουν τις μεταξύ των σχέσεις, υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. Παρά το γεγονός ότι αρκετοί στοχαστές από την εποχή των Πλάτωνα (427-347 π.Χ) και Αριστοτέλη (384-322 π.Χ) προσπάθησαν να οριοθετήσουν την ανάγκη ύπαρξης της πολιτικής κοινωνίας, όλες οι θεωρίες αναφορικά με τον τεχνητό τρόπο παραγωγής της πολιτικής κοινωνίας μέσω μίας συνθήκης δεν υπήρξαν αρκούντως επεξεργασμένες και δεν εισχώρησαν σε βάθος προς μία συνεκτική…

Εμπειριστές και Ορθολογιστές τον 17ο αιώνα

Εισαγωγή

«Από την στιγμή που αμφισβητείς, σκέπτεσαι.
Και αν σκέπτεσαι θα πει πως υπάρχεις»
Καρτέσιος

Κατά τον 17ο αιώνα μεταβάλλονται οι σκοποί και τα ενδιαφέροντα της φιλοσοφίας και συνάδουν με την επικράτηση της νέας επιστήμης. Οι κατακτήσεις της πειραματικής μεθόδου οδήγησαν την επιστήμη στο να αποτελέσει την κύρια δύναμη για την πρόοδο της κοινωνίας. Η φιλοσοφία πλέον ακολουθεί σε δευτερεύον ρόλο και διαμορφώνεται μία νέα σχέση μεταξύ των δύο αυτών διανοητικών κόσμων.
Η επιστήμη αποβάλει την εξάρτηση της από την μεταφυσική τέμνοντας τους δεσμούς της με την φιλοσοφία, συνάπτοντας νέες σχέσεις μαζί της και εξαναγκάζοντας την να την ακολουθεί μετατρεπόμενη σε «θεραπαινίδα της[1]». Η φιλοσοφία μετασχηματίζεται πλέον σε επιστημολογία και «προσπαθεί να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ανθρώπινο λογικό[2]», έχοντας απολέσει τον μεταφυσικό της λόγο, χάνοντας και το δικαίωμα να καθορίζει την νομοτέλεια του φυσικού γίγνεσθαι.
Στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα παρουσιαστεί ο τρόπος …