Τρίτη, Δεκεμβρίου 20, 2005

Link of the day

Promote Linux....
This is a good European try. Check it out.
http://www.skolelinux.org/portal/

Δεν υπάρχουν σχόλια: