Τρίτη, Μαρτίου 14, 2006

Ένας στίχος ηχεί

Είναι στιγμές που στο μυαλό κολλά ο στίχος και η μελωδία σαν ένα ζευγάρι την στιγμή του έρωτα. Αλληλένδετα το ένα δέχεται και δίνει στο άλλο. Η μουσική... ο στίχος .... η γυναίκα ... ο άνδρας....

Ο στίχος που καταδιώκει την ημέρα μου:
it's not the fall that hurts
when you hit the ground

Ένα εξαίσιο κομμάτι από το καταπληκτική νέα δουλειά των Ceasers: Paper Tigers.

Info at: http://www.amazon.com/gp/product/B00080Z6U6/sr=8-1/qid=1142336887/ref=pd_bbs_1/102-1575681-5200105?%5Fencoding=UTF8

Δεν υπάρχουν σχόλια: